Erelonen

Onderstaande bedragen zijn steeds excl. BTW.

Vergoeding per uur

In het kantoor wordt gewerkt aan een basisuurtarief van 100 € per uur.

Dit basisuurtarief kan verhoogd of verlaagd worden naargelang de hoogdringendheid van de zaak, de aard van de tussenkomsten, de belangrijkheid van de zaak, het resultaat, de anciënniteit en de ervaring van de advocaat.

Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak worden gepresteerd (bv. onderzoek van een dossier, besprekingen met de cliënt, opstellen van een conclusie, zitting, wachttijden op rechtbank, enz.).

Waardetarief

In specifieke materies (invordering onbetaalde facturen, burgerlijke partijstellingen, enz.) gebeurt de berekening van het ereloon volgens het waardetarief:

  • zaken lager dan 6.000 €: te bespreken
  • van 6.000 € tot 50.000 €: 10%
  • van 50.000 € tot 125.000 €: 8%
  • van 125.000 € tot 250.00 €: 6%
  • meer dan 250.000 €: 4%