Particulieren

Als particulier kan je op verschillende manieren nood hebben aan verdediging en bijstand.

Onder de leuze “Beter voorkomen dan genezen” doet het kantoor meer dan pleiten alleen.

Zo bijvoorbeeld kan het kantoor u helpen bij het beëindigen van een huurovereenkomst, bij het afhandelen van een ongeval of een schadegeval, een echtscheiding door onderlinge toestemming, een afstammingsprobleem, een erfenis, een consumentengeschil, etc.

Daarbij begint elk dossier met een consultatie waarbij de advocaat luistert naar de cliënt en het probleem lokaliseert. Daarna wordt aan de cliënt duidelijk gemaakt wat de verschillende mogelijkheden zijn, hun slaagkansen en hun vermoedelijke kostprijs. Uiteindelijk wordt in overleg met de cliënt besloten welke piste wordt gevolgd.