Ondernemingen

Kleine en middelgrote ondernemingen beschikken niet altijd over de nodige fondsen om een juridische medewerker in dienst te nemen. De juridische instrumenten die door de ondernemer worden aangewend, worden daarbij vaak stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan de waarde van juridische documenten van cruciaal belang zijn.

Zo bijvoorbeeld kunnen goede factuurvoorwaarden heel wat betalingsproblemen vermijden, kan een snelle en aangepaste reactie op een ingebrekestelling een langdurig proces vermijden, kunnen bepalingen in een arbeidsovereenkomst of een onderaannemingsovereenkomst het afsnoepen van klanten verhinderen, de intellectuele eigendom van uw onderneming beschermen, enz.

Kortom u kan anticiperen op problemen en ze daardoor zo veel als mogelijk uitsluiten.

Indien u dan toch geconfronteerd wordt met een onbetaalde factuur, de betwisting van een ontslag, een geschil met de handelshuur, de opeising van een intellectueel eigendomsrecht, etc. kan u in de eerste plaats eens zoeken in onze online diensten.

Dreigt er echter een procedure dan doet u er goed aan zo snel mogelijk contact op te nemen met het kantoor, zodat er van in het begin op een correcte manier kan worden gehandeld en de zaak op een gespecialiseerde wijze kan worden aangepakt, zodat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.