Voornaamste materies

Het kantoor streeft in de eerste plaats een kwaliteitsdienstverlening na en kiest daarom voor specialisatie.

Aantrekking van nieuwe medewerkers en correspondenten zal dit aanbod in de loop der tijden nog verder uitbreiden, zodat wij u verzoeken voor een individueel geval steeds contact op te nemen.

U kan op het kantoor onder meer terecht voor: